تفاوت تمدن اسلامی با غرب باید برای مردم تبیین شود

به گزارش خبرنگار ایرنا، محمدرضا محقق روز سه شنبه در نشست بررسی ظرفیت های فقه اسلام برای اسلامی سازی علوم انسانی که با حضور مدیر مرکز جامع اسلامی و استاد سطح عالی حوزه علمیه قم در دانشگاه بین المللی امام (ره) برگزار شد، تصریح کرد: امروز مهم ترین خواسته مردم ما این است که می خواهند ایجاد دولت سازی اسلامی را از طریق حوزه و دانشگاه پس از ۴۳ سال را مشاهده کنند و باید از خود بپرسیم اینکه آیا ما در این راه موفق عمل کرده ایم یا خیر؟

نماینده قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی در استان قزوین با بیان اینکه خروجی کارکرد حوزه و دانشگاه های ما باید بیانگر افول و پایان نهضت ترجمه و تحصلیکردگان غرب برای مردم ما باشد، افزود: اگر پاسخی برای این مساله نداشته باشیم، جامعه دیگر این فرصت را به ما نمی دهد و ایجاد دولت اسلامی برای آنان از ما تنها در حد یک ادعا باقی خواهد ماند.

وی با تاکید بر اینکه به کارگیری ظرفیت های فقه اسلامی در اسلامی سازی علوم انسانی یک ضرورت انکارناپذیر است، تصریح کرد: امیدواریم با استمرار چنین جلساتی و با وجود تقاضاهای موجود، مطالبات دانشگاه از مردم و همچنین حوزه از دانشگاه و فعالیت آنها، به معنای واقعی حاصل شود تا جامعه احساس کند ما در تعامل علم و فقه، می توانیم دانشگاه های اسلامی و به دنبال آن معماری اسلامی داشته باشیم.

محقق همچنین خاطرنشان کرد: کارکردهای ما در حوزه فقه و علوم اسلامی در نهایت باید منجر به این شود که مردم میوه شیرین آن را بچشند و نیز تفاوت های فاحش موجود در تمدن غرب و تمدن اسلامی را از عمق وجود خود دریافت کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.