کتابخانه‌های الکترونیکی نیاز دنیای پیشرفته امروزی

بجنورد-ایرنا- رشد علم و فناوری بر تمام جنبه‌های زندگی تاثیر گذاشته است و بیشتر مردم با وجود انفجار اطلاعات دسترسی محدودی به یافته‌های علمی دارند که ایجاد کتابخانه‌های الکترونیکی این خلاء دنیای امروزی را جبران می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید