” نذرکتاب”، سنتی نیک در توسعه دانایی

اصفهان – ایرنا – چند سالی است در کنار اقدامات نوآورانه فرهنگی، سنت " نذر کتاب " بین مردم اصفهان ترویج یافته است که تاثیر بسزایی در توسعه عدالت فرهنگی و دانایی در جامعه دارد.

دیدگاهتان را بنویسید