سرگذشت صحافی و کتابت از زبان موزه چاپ و مطبوعات اردبیل

اردبیل – ایرنا – مجموعه‌دار موزه خصوصی چاپ و مطبوعات اردبیل می‌گوید: افزون بر ۲ هزار نسخه از تاریخ مطبوعات و پنج هزار قطعه و شی راجع به پیشینه صنعت چاپ استان، در موزه عمارت شهرداری اردبیل برای بازدید رایگان مردم در معرض نمایش قرار گرفته و گویای بخشی از هویت و فرهنگ استان است.

دیدگاهتان را بنویسید