روزی به نام تلفن | الو… صدا میاد؟

چشم‌های‌تان را ببندید و جهانی را تصور کنید بدون اینترنت و اپلیکیشن و چت و پیامک، بدون تلفن؛ جهانی که در آن آدم‌ها تنها راه ارتباطی‌شان دیدن همدیگر بود و نهایتا مثل سرخ‌پوست‌ها می‌توانستند با دود به هم پیام بدهند.

دیدگاهتان را بنویسید