خام فروشی معضل اساسی در ایجاد ثروت ملی گیاهان دارویی در کشور است

زنجان – ایرنا – معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، در خصوص طرح دولت برای توسعه گیاهان دارویی گفت: سیاست دولت سیزدهم حمایت و توسعه کشت گیاهان دارویی و ایجاد داروها بر پایه گیاهان دارویی بوده اما مشکل اصلی برای ایجاد ثروت ملی از گیاهان دارویی معضل خام‌فروشی است.

دیدگاهتان را بنویسید