ثبت اختراعی در حوزه درمان سرطان پستان در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

زاهدان- ایرنا- مسوول مالکیت فکری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: دکتر سامان سرگزی عضو هیئت علمی این دانشگاه و دکتر محمود بارانی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان موفق به اختراع فرمولاسیون نیوزومی بارگیری شده با داروی کارفیلزومیب (carfilzomib) برای درمان سرطان پستان شدند.

دیدگاهتان را بنویسید