توصیه مهم به رای‌دهندگان و دولت چهاردهم/ ببینید در چه صورت تحریم برطرف می‌شود

یک کارشناس اقتصادی می‌گوید: وقتی کشوری عضو اف‌ای‌تی‌اف نباشد هیچ شبکه‌ی بانکی کشور دیگری مراودات مالی خود را با او برقرار نخواهد کرد، حتی اگر آن کشور هم‌پیمان باشد، چون مبادله با کشوری که عضویت ندارد مجازات دارد.

توصیه مهم به رای‌دهندگان و دولت چهاردهم/ ببینید در چه صورت تحریم برطرف می‌شود

دیدگاهتان را بنویسید