ببینید | لحظه سرقت از پارکینگ و انباری یک مجتمع مسکونی در زنجان در کمال خونسردی و بدون ماسک!

ویدیویی از ‏سرقت با خونسردی کامل و بدون ماسک از پارکینگ و انباری یک مجتمع مسکونی در وحیدیه زنجان را، ببینید./چندثانیه

ببینید | لحظه سرقت از پارکینگ و انباری یک مجتمع مسکونی در زنجان در کمال خونسردی و بدون ماسک!

دیدگاهتان را بنویسید