آمریکا عامل مرگ آزادی

تهران -ایرنا – استاد رشته اقتصاد سیاسی دانشگاه تگزاس آمریکا به دولت این کشور هشدار داد تا از تشکیل یک امپراتوری ناقض آزادی ها در جهان دست برداشته و به توصیه اسلافی عمل کند که تاکید داشتند: "آمریکا وظیفه ای برای رهبری جهان ندارد تا به بهانه آن بخواهند آزادی جهانیان و حتی خود آمریکایی ها را از آنها سلب کند."

دیدگاهتان را بنویسید